Izbori za VMO

Obvezne upute VMOGM-III, obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova Vijeća mjesnih odbora

# Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova vijeća
# Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove 
# Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
# Izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije o osobnim podacima za kandidiranje za izbor članova mjesnih odbora
# Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova

Obvezne upute VMOGM-II, redoslijed izbornih radnji i tijeka rokova

Obvezne upute VMOGM-I, upute o radu biračkih odbora za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Objava biračima 

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Gornji Mihaljevec za provođenje izbora za članova Vijeća mjesnih odbora

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima Izbornih odbora za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbore

Poziv za javljanje u biračke odbore

Obvezatne upute broj M i obrasci za pripremu i provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora - imenovanja izbornih tijela i određivanje izbornih mjesta

Izmjene i dopune Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec

Priopćenje o zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama na izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Gornji Mihaljevec  - za provedbu izbora članova Vijeća mjesnih odbora

Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec